Skip to content

Mobile site

Desktop site

header background

Wydajna i skuteczna metoda handlu FX

Precyzyjna oraz konsekwentna realizacja transakcji z bezpośrednim dostępem do płynności instytucjonalnej

Całkowita przejrzystość obrotu (‘pre and post-trade transparency’)

Otwarty arkusz zleceń, z płynnością tworzoną jedynie przez zlecenia z limitem Dostęp do 20 poziomów głębokości rynku poprzez FIX

Jednakowe warunki handlowe dla wszystkich uczestników rynku FX

Ścisła zasada: “Priorytet ceny/czasu” zapewnia neutralną i przejrzystą realizację zleceń

header background

Najwyższa jakość egzekucji FX dzięki implementacji modelu wymiany giełdowej

LMAX Exchange, jest regulowany przez FCA (Financial Conduct Authority) jako MTF, dostarczając giełdowy model realizacji zleceń, całkowitą przejrzystość obrotu, bezpieczeństwo oraz jednakowe warunki handlowe dla wszystkich uczestników rynku. Otwarty arkusz zleceń zapewnia dostęp do solidnej płynności tworzonej jedynie przez zlecenia ‘limit’ pochodzące z wiodących banków światowych oraz firm proptradingowych - General Member snapshot

LMAX Exchange – precyzja konsekwencja stabilność

Niezrównana jakość realizacji zleceń

Ścisła zasada: “Priorytet ceny/czasu” bez odrzuceń wynikacjących z ‘last look’

Solidna płynność pochodząca z wiodących instytucji finansowych

zapewnia przejrzysty proces wyszukiwania poziomu cen i precyzyjną realizację

Całkowita anonimowość– brak konfliktu interesów oraz neutralność

technologia LMAX dopasowuje oferty kupna i sprzedaży zachowując pełną anonimowość użytkowników

Najszybsza dostępna egzekucja zleceń

średnia szybkośc realizacji zlecenia to 4ms

Elastyczna konfiguracja rozliczeń intrumentów FX

możliwość wykorzystania rachunku depozytu zabezpieczającego lub instniejącej konfiguracji z ‘Prime Broker’

Kompletny wachlarz rozwiązań dla brokerów

rozwiązania wychodzące na przeciw oczekiwaniom Brokerów

Wielokrotnie nagradzana platforma technologiczna

technologia LMAX jest nagradzana w dziedzinie jakości oraz innowacyjności więcej

LMAX Exchange - połączenie oraz dostęp

LMAX Exchange obsługuje wszystkie strategie FX dla obu stron transakcji (‘buy-side & sell-side’)

Połączenie: Cross connect do Equinix LD4/5 oraz TY3, PoP do Interxion, Extranet oraz Internet

Dostęp: API (Java & .Net), FIX 4.4, Web GUI, Mobile więcej, MT4/5 Bridge więcej

  • iPhone®, Android™ oraz iPad® zamknij
  • PrimeXM, Gold-I, oneZero, Rous Technology, Think Liquidity, Tools4Brokers zamknij

Instrumenty Handlowe LMAX Professional

Instrumenty FX - więcej

Lista Instrumentów CFD - więcej